ATELIER KANAL – NOAARCHTECTEN – EM2N – SERGISON BATES